Cách đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có 2 hợp đồng

11/08/2022

Tình trạng công ty bị “đóng lùi” hay bị “đóng chen” bảo hiểm xã hội (BHXH) xảy ra với trường hợp người lao động có 2 hợp đồng lao động.

Ví dụ, người lao động A ký kết hợp đồng lao động và tham gia BHXH tại công ty B, tuy nhiên, sau đó, người lao động A có thêm hợp đồng với công ty C.

Một ngày nọ, công ty B đối chiếu lại dữ liệu đóng BHXH cho người lao động A thì thấy khoảng thời gian đóng BHXH của đơn vị bị “biến mất”, thay vào đó là do công ty C đóng.

Nhiều đơn vị lo ngại vì tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mức trích đóng BHXH, đồng thời, có thể gây ra mâu thuẫn không đáng có giữa người lao động với công ty trong trường hợp không thể chốt sổ BHXH cho người lao động kịp thời.

Theo pháp luật về BHXH, BHYT, việc làm an toàn vệ sinh lao động, có quy định người lao động đồng thời có từ 2 hợp đồng trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên (mức đóng 32%).

Những nơi còn lại, người lao động phải chủ động thông báo cho đơn vị được biết để thực hiện lập hồ sơ đóng bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (mức đóng 0,5%). Trong trường hợp đóng trùng BHXH, đơn vị cần phải làm hồ sơ giảm trùng quá trình đóng; người lao động gửi đề nghị đến cơ quan BHXH hoặc đơn vị doanh nghiệp nơi mình đang tham gia BHXH để được hỗ trợ làm thủ tục hoàn tiền đóng trùng BHXH.

Về chế độ BHXH, chỉ giải quyết theo số sổ tham gia BHXH đầu tiên.

Còn đối với chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp được tính trên cơ sở tổng các mức tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tất cả các hợp đồng lao động tại thời điểm xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhưng không quá mức tối đa theo quy định của pháp luật BHXH.

Để đảm bảo số liệu đóng, trích nộp, số lao động trùng khớp, hằng tháng BHXH TP.HCM có cung cấp Mẫu C12-TS tại Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) để đơn vị kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai lệch, phối hợp với cơ quan BHXH để giải quyết.

 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn