HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TRANG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA BẰNG CHỮ KÝ SỐ

24/03/2023

Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn  kết nối, cung cấp thông tin, hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.

       Để đăng nhập được trang dịch vụ công quốc gia thì:

  • Doanh nghiệp sở hữu USB ký số, chứng thư trong USB ký số còn hạn và đang được sử dụng
  • USB được cắm vào thiết bị máy tính
  • Chứng thư số đã được đăng ký tài khoản thành công

        Các bước thực hiện như sau:

– Bước 1: Tại màn hình Trang chủ click chọn “Đăng ký

 

– Bước 2: Tại màn hình chọn ” USB ký số“, sau đó ấn ” Đăng nhập

Chú ý:

  • Máy tính cần phải cài Plugin ký số -> Các bạn ấn tải công cụ ký điện tử để tải plugin tương ứng với thiết bị truy cập trong mục Hỗ trợ
  • Các bạn cần càii driver của chứng thư số-> Thực hiện truy cập vào Computer -> Click vào USB và setup cài driver để tiếp tục đăng ký
  • Vào Chrome://flags -> chọn Allow invalid certificates for resources loaded from localhost -> chọn enable

Bước 3:  Xác nhận đăng nhập từ USB (khi có nhiều chứng thư trong USB, thực hiện chọn chứng thư ) và nhấn “OK” để xác nhận”

Bước 4: Nhập mã Pin của USB tại vùng số 5 để hoàn thành đăng nhập

Và đó là các bước để đăng nhập trang dịch vụ công bằng chữ ký số USB. Mọi thắc mắc, giải đáp, cần hỗ trợ xin liên hệ đến số 02422 484 555 / 0845009222. 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn