Hướng Dẫn Kê Khai Chế Độ Thai Sản Trên Phần Mềm BHXH VNPT

07/04/2023

VNPT – BHXH là tổ chức cung cấp chứng thư số của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện mọi giao dịch bảo hiểm xã hội, và sau đây là các bước hướng dẫn kê khai chế độ thai sản 630b:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm.

 

Bước 2: Chọn mục “Danh sách dịch vụ công” -> Chọn hồ sơ 630b giải quyết hưởng chế độ thai sản để bắt đầu kê khai

Bước 3: Nhấn nút Tạo mới -> Nhấn Thêm để thêm người lao động  Chọn người lao động cần kê khai -> Tại dòng “Thêm vào danh sách” chọn Thêm mới.

Bước 4: Thực hiện kê khai mẫu D02-LT

  • Điền cột từ tháng năm là: ví dụ tháng 05/2022, cột đến tháng năm: không điền
  • Phương án chọn: Nghỉ thai sản;
  • Phần ghi chú: điền ngày bắt đầu nghỉ thai sản; Lưu ý: ngày bắt đầunghỉ thai sản sẽ là ngày đề nghị hưởng chế độ thai sản trên hồ sơ 630b

Bước 5: Lưu hồ sơ và ký gửi lên cơ quan BHXH

Lưu ý: hực hiện hồ sơ báo giảm lao động nghỉ thai sản chỉ cần kê khai mẫu D02-LT mà không phải kê khai mẫu TK01-TS; đối với mẫu D01-TS cũng không phải kê khai vì Công ty bạn đang kê khai đúng khi mới phát sinh trong tháng 05/2022.

Nguyên tắc báo giảm thai sản, không lương, ốm đau, nghỉ hẳn: Tính trên số ngày NLĐ nghỉ không hưởng lương, không tính theo ngày NLĐ đi làm việc. Việc xác định 14 ngày làm việc không hưởng lương thực hiện theo các bước như sau:

B1: Xác định ngày nghỉ hằng tuần của người lao động để tính số ngày làm việc thực tế có hưởng lương trong tháng.

B2: Đếm số ngày người lao động nghỉ việc không hưởng lương (lưu ý chỉ đếm những ngày làm việc có trả lương mà người lao động nghỉ chứ không đếm những ngày mà người lao động đi làm)

Từ kết quả của B2 sẽ xác định được việc người lao động có nghỉ từ 14 ngày làm việc không hưởng lương để báo giảm bảo hiểm.

Lưu ý: Việc báo giảm không đúng sẽ bị truy thu tiền BHYT.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách kê khai chế độ thai sản trên phần mềm BHXH VNPT. Mọi thắc mắc, giải đáp, cần hỗ trợ xin liên hệ đến số 02422 484 555 / 0845009222.

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn