Hướng dẫn lấy lại mật khẩu phần mềm Kê khai BHXH VNPT

03/08/2022

Để lấy lại mật khẩu phần mềm BXHH VNPT nhanh nhất, vui lòng thực thiện theo trình tự theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào phần mềm BHXH VNPT, cắm chữ ký số đang sử dụng phần mềm BHXH VNPT

Tại giao diện đăng nhập, nhấn chọn Quên mật khẩu.

Bước 2: Nhập Tài khoản truy cập vào BHXH VNPT

Sau đó nhập Tài khoản truy cập vào BHXH VNPT, Bấm Thay đổi mật khẩu

Bước 3: Nhập mã Pin Chữ ký số Token

Bước 4: Sau khi nhập mã Pin hệ thống sẽ gửi mật khẩu về email của bạn.

Kiểm tra email của bạn để lấy mật khẩu hệ thống gửi về.

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn