Những công việc kế toán cần làm trong tháng 1 năm 2019

03/01/2019

   Chúng ta vừa trải qua một kỳ nghĩ lễ tết dương lịch khá dài, và bây giờ là lúc chúng ta phải quay lại với guồng quay công việc. Vậy trong tháng đầu năm 2019 này, kế toán cần phải làm những công việc gì? Mời các bạn theo dõi bài viết sau đây

1.Thông báo về tình hình biến động lao động 

  Kế toán cần thông báo về tình hình biến động lao động khi có thay đổi về lao động theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2018 

  Hạn nộp: Trước ngày 03/01/2019

2. Trước ngày 21/01/2019

  – Thuế TNCN: Kế toán cần nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng tại điểm a, khoản 3 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

  – Thuế GTGT: Kế toán cần nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2018 ( nếu có) đối với doanh nghiệp khai thế theo tháng tại Điểm a khoản 3 Điề 10 và Điểm a khoản 2 Điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

  – Nộp thuế: Kế toán cần nộp tiền thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân ( nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng

  – Tình hình sử dụng hóa đơn: Kế toán cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in,, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn theo tháng tại điề 27 Thông tư 39/2014 và Khoản 4 điều 5 thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

3. Bảo hiểm xã hội 

  – Kế toán cần phải đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng tại khoản 1 điều 7 của quy trình kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017

  – Kinh phí công đoàn: Kế toán cần đóng kinh phí công đoàn dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí công đoàn tại điều 5 và điều 6 nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013

  – Hạn nộp: Chậm nhất là ngày 31/03/2019

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn