Số hóa đơn điện tử đã được phát hành lên đến gần 840 triệu

04/08/2022

 

Theo B Tài chính, sau 1 tháng hóa đơn đin t được áp dng đến 100% các t chc, doanh nghip, h kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai có s dng hóa đơn, h thng hóa đơn đin t đã đi vào hot động n định đáp ng nhu cu khai thác và s dng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai diện rộng ứng dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc từ ngày 21/4/2022. Do số lượng người dùng và số lượng hóa đơn được cấp ra từ hệ thống rất nhiều nên đôi lúc hệ thống xảy ra tình trạng nghẽn tải.

Tổng cục Thuế đã tăng tài nguyên hệ thống để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người nộp thuế và cán bộ thuế. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng thường xuyên cập nhật, nắm bắt những vướng mắc trong quá trình triển khai từ phía các cục thuế để từ đó, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong triển khai hóa đơn điện tử.

Kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc tính đến ngày 28/7/2022 như sau: hóa đơn có mã 252,7 triệu hóa đơn; hóa đơn không mã gửi đầy đủ đến cơ quan thuế 203,2 triệu hóa đơn; hóa đơn không mã gửi theo bảng tổng hợp đến cơ quan thuế 376,6 triệu hóa đơn; hóa đơn theo lần phát sinh 193,9 nghìn hóa đơn.

 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn