Tải Phần Mềm BHXH VNPT 5.0 Mới Nhất

19/05/2021

1. Bản cài đặt VNPT-BHXH cho Windows

2. Bản cài đặt VNPT BHXH SignOffline (Dùng để ký hồ sơ Offline)

3. Công cụ hỗ trợ mở file office 2007

4. .Net Framework 4 (Dành cho máy tính gặp lỗi .NET framework)

Lưu ý: Thành phần bổ sung cho Windows XP cần chạy trước khi cài phần mềm Khai BHXH VNPT

Call Now Button
D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn