CÁCH ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ NHANH NHẤT.

09/08/2018

Cách đăng ký tài khoản thuế:

Lưu ý: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer ,trong quá trình đăng ký, khai báo cần đảm bảo bạn đã cài và chạy java.

1.Trang khai thuế  (nhantokhai.gdt.gov.vn):

Vào trang : http://nhantokhai.gdt.gov.vn => Đăng ký => Điền thông tin ( số điện thoại và email) => Tiếp tục ( nhập mã pin,chọn chứng thư) => Ký và nộp tờ khai đăng ký => hệ thống báo thành công ( mật khẩu sẽ được gửi vào email bạn vừa đăng ký).

2.Trang nộp thuế  (nopthue.gdt.gov.vn):

Bước 1: NNT thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử .

Vào trang :  https://nopthue.gdt.gov.vn => Đăng ký( điền mst) => Tiếp tục= > Điền các thông tin =>  Tiếp tục  ( nhập mã pin,chọn chứng thư) => Ký và nộp tờ khai đăng ký.

Bước 2: NNT tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng.

Bước 3: NNT khai các thông tin, sau đó đến chi nhánh Ngân Hàng  để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Bước 4: Sau khi chi nhánh NHTM duyệt đăng ký, NNT nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Hỗ trợ kỹ thuật liên hệ: 02463 282 777 

 

 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn