Hướng dẫn cài đặt phần mềm kê khai VNPT BHXH

28/09/2016

1.Cài đặt phần mềm kê khai VNPT-BHXH

a.Cài đặt cho máy dùng Win 7

– Vào trang web https://vnpt-chukyso.com trong mục bảo hiểm xã hội chọn tải phần mềm. Để tải file cài đặt VNPT-BHXH.exe về.

– Chạy file VNPT-BHXH.exe để thực hiện quá trình cài đặt.

– Màn hình cài đặt hiển thị, chọn Tiến

bhxh-vnpt

– Chọn nơi cài đặt VNPT-BHXH, mặc định cài đặt trên ổ C sau đó ấn Cài đặt.bhxh-vnpt1

– Trên màn hình thông báo, chọn Tiến để bắt đầu quá trình cài đặt.bhxh-vnpt2

– Kết thúc quá trình cài đặt, ấn Hoàn thành.gd_caidat4

b.Cài đặt cho máy dùng Win XP

Chú ý: với máy dùng Win XP phải cài đặt .Net Framework 3.5 hoặc 4.0.

– Thực hiện cài đặt như mục a.

– Nếu quá trình cài đặt không thành công, báo lỗi máy chưa cài đặt .Net Framework thì thực hiện các bước sau:

+ Vào trang web https://vnpt-chukyso.com/tai-phan-mem-vnpt-bhxh/ tải phần bổ sung cho win xp

+ Giải nén file hotrocaidatXP.rar ra 1 thư mục.

gd_caidat5

+ Chạy file cài đặt WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe.

+ Chạy file dotnetfx35.exe để thực hiện quá trình cài đặt .Net Framework 3.5. Sau đó khởi động lại máy.

+ Sau khi khởi động lại máy, thực hiện cài đặt như các bước nêu trong mục a.

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn