Hướng dẫn khai bảo hiểm xã hội qua mạng Ivan VNPT

02/10/2017

Dịch vụ khai BHXH VNPT ra đời sẽ giúp giải quyết những vấn đề như nghẽn đường truyền, thiếu dịch vụ hỗ trợ khi gặp sự cố. Hồ sơ khai BHXH của doanh nghiệp khi nộp qua dịch vụ này sẽ được đảm bảo tiếp nhận thông suốt, doanh nghiệp không phải in tờ khai, không cần đến cơ quan BHXH, tờ khai được nộp trực tiếp qua mạng và nhận kết quả ngay. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ bởi dịch vụ chuyên nghiệp và chu đáo trong quá trình giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Sau đây chúng tôi xin gửi file hướng dẫn kê khai bhxh điện tử 595:

Tải tại đây: https://vnpt-bhxh.vn/DownloadFile/HƯỚNG%20DẪN%20SỬ%20DỤNG%20595%20-%20HN.pdf

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn