Chuyển Đổi Sử Dụng Mã Số Định Danh Làm Mã Số Thuế

02/06/2023

 

Ngày 30/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Cụ thể như sau:

Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với:

– Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện chuyển đổi sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế;

– Tổ chức, cá nhân trong nước có hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên không gian mạng;

– Các cá nhân có thu nhập từ quảng cáo do cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số trên các nền tảng chia sẻ video xuyên biên giới trên không gian mạng.

Trong đó, thời hạn hoàn thành chậm nhất trong quý 3 năm 2023.

Nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành của Bộ Công an

Theo tiểu mục c Mục 5 Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2023, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các công việc sau:

– Đẩy nhanh tiến độ kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

– Tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, đăng ký nộp thuế trên ứng dụng định danh điện tử VNeID và các nền tảng khác.

– Nghiên cứu phát triển hoặc tích hợp ứng dụng cổng thanh toán, ví điện tử, các tiện ích khác trên ứng dụng VNeID.

– Phối hợp với Bộ Công Thương ứng dụng thẻ CCCD gắn chip, định danh và xác thực điện tử để xác thực chủ thể tham gia giao kết hợp đồng điện tử trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam.

– Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ứng dụng thẻ CCCD gắn chip, định danh và xác thực điện tử để xác thực chủ thể đăng ký cấp chứng thư số thuê bao viễn thông, di động.

– Hướng dẫn, thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm 2025.

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn