Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài mới nhất 2019

19/09/2018

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài mới nhất 2019

Xác định số thuế môn bài phải nộp như sau:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Bậc  Mã tiểu mục  Mức thuế môn bài nộp cả năm 
Trên 10 tỷ đồng. Bậc 1 2862 3.000.000 đồng/năm.
Dưới 10 tỷ đồng trở xuống. Bậc 2 2863 2.000.000 đồng/năm.
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chúc kinh tế khác.  Bậc 3 2864 1.000.000 đồng/năm.

Nếu thành lập trong 6 tháng đầu năm: Phải nộp thuế môn bài cả năm.

Nếu thành lập trong 6 tháng cuối năm ( từ 01/07): Nộp thuế môn bài 1/2 năm.

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng bằng phương pháp kê khai trực tiếp.

Chú ý: cách này doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số và đã đăng ký thuế điện tử qua mạng.

Bước 1: Đăng ký tờ khai 01/MBAI:

Truy cập đường link : http://nhantokhai.gdt.gov.vn .

Chú ý: Đăng nhập trên trình duyệt Internet Explorer hoặc IETAB để hạn chế lỗi.

Đăng nhập vào tài khoản thuế.

=> Chọn mục: Tài khoản => Đăng ký tờ khai => Tiếp tục => Chấp nhận.

Nếu chưa đăng ký. Đăng ký thêm tờ khai => Tìm chọn 01/MBAI- Tờ khai lệ phí môn bài => Tích ô trống => Tiếp tục => Chấp nhận.

Bước 2: Lập tờ khai trực tuyến.

Chọn kê khai trực tuyến:

 

Chọn mục tờ khai: 01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài.

Kỳ kê khai : 2018

=> chọn ” Tiếp tục ” => nhập chỉ tiêu, số vốn điều lệ => Mức đóng => Hoàn thành kê khai => Ký và gửi tờ khai.

Hỗ trợ nộp tờ khai thuế môn bài mới nhất năm 2019. Liên hệ trực tiếp 02463 282 777

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn