HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ ĐỂ KÊ KHAI BẢO HIỂM

14/08/2018

Hướng dẫn kê khai BẢO HIỂM XÃ HỘI khi sử dụng phần mềm ivan – VNPT.

Sau khi đăng nhập được tài khoản vào phần mềm. Bạn có thể kiểm tra xem thông tin đã được đăng ký với cơ quan BHXH thành công chưa? ( chú ý hình minh họa).

Hướng dẫn khai báo tăng lao động.

Vào Thu BHXH 595 => Báo tăng lao động => Điền tổng số người cần cấp bìa và tổng sổ thẻ BHYT cần cấp mới.

Trên màn hình xuất hiện giao diện kê khai thông tin.

Người kê khai điền đủ thông tin vào phần có dấu chấm than đỏ ( ! ).

Lưu ý ngoài những mục đã hướng dẫn thì bắt buộc phải điền thông tin đầy đủ vào mục 12 ( mức lương cuối kỳ), mục 41( tỉnh ), mục 42( bệnh viện) đăng ký khám chữa bệnh theo hộ khẩu, hoặc theo đăng ký kinh doanh. Thông tin đăng ký bệnh viện chi tiết liên hệ cơ quan BHXH để biết thêm thông tin cụ thể.

Đối với trường hợp đã có sổ hoặc chưa có sổ BHXH thì cần điền thông tin chủ hộ khẩu và tối thiểu một thành viên trong hộ khẩu vào phần khai báo.

Sau khi quá trình kê khai hoàn tất, bạn ghi lại F5 dưới cuối màn hình.

Khi nào thông báo ghi lại thành công => Kết xuất báo cáo  => Ký số => Gửi lên cơ quan Bhxh.=> Ok.

Trường hợp truy thu thì cần lập bản kê chi tiết tại mẫu D01-TSnhập nội dung kê chi tiết nội dung bổ sung theo yêu cầu của cơ quan BHXH.

Tiến hành Ghi lại F5 => Kết xuất báo cáo => Ký và gửi => Ok.

Bài viết nhằm hướng dẫn người kê khai nắm được quy trình thực hiện thao tác trên phần mềm.

Hướng dẫn kê khai hoặc đăng ký dịch vụ Bhxh liên hệ trực tiếp:

Hot line: 0919 688 559 hoặc 02463.282.777.

 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn