Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn VNPT

14/04/2023

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT, VNPT sẽ cung cấp cho bạn một đường link MSTXXXX-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vnuser, mật khẩu để đăng nhập vào xuất hóa đơn. Sau khi nhập mã xác thực, ấn Đăng nhập để truy cập vào trang xuất hóa đơn điện tử VNPT.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn tiến hành lập hóa đơn điện tử theo các bước sau:

Bước 1: Vào tab ” Lập Hóa Đơn” chọnDanh sách hóa đơn “

Bước 2: Nhấn vào nút ” Tạo mới ”, lúc này sẽ hiển thị bảng điền thông tin hóa đơn

Bước 3: Điền thông tin

 • Chọn ký hiệu hóa đơn
 • Tên đơn vị (Company’s Name)
 • Mã số thuế:
 • Địa chỉ: địa chỉ của bên mua
 • Hình thức thanh toán (Kind of Payment):
 • Tiếp theo nhập nội dung hóa đơn, số lượng và đơn giá
 • Lựa chọn Thuế GTGT

Ấn nút ” Tạo mới” để tạo 1 hóa đơn nháp,

Trước khi xuất hóa đơn điện tử VNPT bạn cần cắm chữ ký số điện tử vào máy tính để ký điện tử hóa đơn.

 • Cột chi tiết: Bạn nhấn vào sẽ view hóa đơn nháp hoặc hóa đơn đã xuất.
 • Cột sửa: Đối với hóa đơn nháp thì nhấp vào để sửa lại thông tin hóa đơn ( nếu hóa đơn đã xuất sẽ không chỉnh sửa được )
 • Cột xóa: Để xóa hóa đơn nháp. ( nếu hóa đơn đã xuất sẽ không xóa được ).
 • Cột chọn: Khi bạn muốn xuất hóa đơn nào, nhấn vào ô tích chọn rồi nhấn nút phát hành hóa đơn đã chọn. Lúc này xuất hiện môt bảng nhập mã PIN USB token để ký hóa đơn điện tử.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách xuất hóa đơn điện tử VNPT theo thông tư 78. Mọi thắc mắc, giải đáp, cần hỗ trợ xin liên hệ đến số 02422 484 555 / 0845009222. 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn