Nguyên tắc chuyển đối hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

05/01/2019

    Không thể phủ nhận rằng, việc hóa đơn điện tử ra đời đã mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý. Hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm thiểu được chi phí in ấn, lưu trữ một cách dễ dàng và không lo xảy ra cháy nổ, mất mát hóa đơn. Trong một số trường hợp, người mua cũng có thể yêu cầu người bán chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Vậy, nguyên tắc khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy là gì? Mời các bạn theo dõi bài viết sau đây.

      

 

  Nguyên tắc chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy được quy định cụ thể tại Điều 12, Thông tư số 32/2011/TT-BTC 

   Theo đó, người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần.
 
Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng các điều kiện sau:
  – Phản ánh toàn vẹn nội dung cả hóa đơn điện tử gốc 
  – Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy 
  – Trên hóa đơn giấy ( đươc chuyển từ hóa đơn điện tử ) phải có dòng chữ ” Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”
   Ngoài ra, hóa đơn điện tử chuyển đối sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xư hàng hóa phải đáp ứng các quy định khoản 2, 3,4 điều 12, Thông tư số 32/2011/TT-BTC và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật cả người bán, dấu của người bán. 
   Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại khoản 2, 3, 4 Điều 12, Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
Về giá trị pháp lý của các hóa đơn điện tử chuyển đổi, Tổng cục Thuế cho biết, hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.
D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn