Những chú ý khi sử dụng chữ ký số VNPT kê khai thuế

11/08/2018

Thời hạn sử dụng của chữ ký số.

Thời hạn sử dụng của chữ ký số là rất quan trọng trong các hoạt động giao thương trên mạng. Vì thế bạn phải luôn đảm bảo rằng chữ ký số của mình đã được gia hạn trước đó. Hoặc nếu chưa thì bạn cần tiến hành gia hạn chữ ký số trước khi nó hết hạn để việc sử dụng không bị gián đoạn.

 

Nếu bạn không nhớ được khi nào thì chữ ký số của mình hết hạn thì bạn có thể kiểm tra qua tờ khai qua mạng hoặc trực tiếp trên USB token bằng cách: Cắm USB Token vào máy tính, mở ra phần mềm quản lý và tiến hành chọn vào thông số kỹ thuật để có thể xem chi tiết về thời hạn của chữ ký số.

Quy trình sử dụng chữ ký số VNPT để tạo tờ khai thuế qua mạng.

Việc tạo tờ khai và đăng ký tờ khai với cơ quan thuế là việc hết sức quan trọng trong việc tiến hành khai báo thuế qua mạng. Bạn lưu ý rằng việc đăng ký tờ khai này diễn ra ở lần đầu tiên khi tiến hành kê khai thuế. Chính vì thế mà bạn phải xác nhận lại xem mình có nhu cầu sử dụng loại tờ khai nào: giá trị gia tăng, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính… để từ đó tiến hành đăng ký và sử dụng về sau. Tránh đăng ký quá nhiều tờ khai và tràn lan với mong muốn thừa còn hơn thiếu. Bởi nếu đăng ký vậy hệ thống sẽ thường xuyên gửi thông báo nhắc thiếu tờ khai.

Mỗi chữ ký số chỉ nên sử dụng cho 1 doanh nghiệp.

Không được sử dụng một USB Token cho 2 doanh nghiệp, tổ chức mặc dù là do cùng một chủ thể. Về mặt pháp lý thì mỗi chữ ký số được coi như là con dấu riêng của doanh nghiệp. Việc quản lý chữ ký số cũng giống như quản lý con dấu. Chính vì vậy các doanh nghiệp khác nhau thì phải sử dụng USB token khác nhau để tránh việc sử dụng “con dấu” chữ ký số của nhau một cách bất hợp pháp.

Chữ ký số VNPT chính hãng

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn