Những điểm mới về BHYT từ tháng 12 năm 2019

20/12/2018

    Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Chính Phủ đã ban hành nhiều nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm y tế. Theo đó, từ ngày 01/12/2018, người lao động có thêm nhiều quyền lợi hơn khi tham gia BHYT 

          

   1. Thêm nhóm đối tượng tham gia BHYT :

       Nghị định 146/2018/NĐ-CP đã bổ sung thêm nhiều đối tượng thuộc nhóm ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT như: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều; học sinh, sinh viên; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

    2. Các quyền lợi mới cho người lao động được áp dụng:

       Người đang nằm viện mà BHYT hết hạn thì vẫn được thanh toán chi phí theo mức hưởng cho đến khi ra viện, nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày BHYT hết hạn.

      – Đối với BHYT theo Hộ gia đình:

      + Chỉ cần các thành viên trong hộ cùng mua trong năm tài chính (không cần mua cùng một thời điểm) sẽ được giảm trừ mức đóng 

      + Mở rộng đối tượng được tham gia gồm: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành và một số đối tượng là người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội 

     – Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi ( trước đây chỉ được hưởng 80%)

     – Quỹ BHYT sẽ thanh toán trong trường hợp cơ sở KCB gửi mẫu bệnh phẩm, chuyển bệnh nhân đến cơ sở khác ( do không thực hiện được) để thực hiện dịch vụ xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh.

     – Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyển đến cơ sở KCB khác thì được thanh toán chi phí theo quy định tại khoản 3 điều 22 của Luật BHYT.

     – Trường hợp người bệnh được cơ sở KCB tuyến trên chuẩn đoán, chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc tại cơ sở tuyến xã được hưởng quyền lợi theo quy định        

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn