Nhưng trang web mà kế toán cần phải biết

11/01/2019

  Sau đây chúng tôi xin gửi đến các bạn những website nhà nước mà kế toán cần phải biết để phục vụ cho công việc, đặc biệt là các bạn kế toán mới ra trường: 

 1. Trang web của tổng cục thuế
  http:// www.gdt.gov.vn
 2. Tra cứu thông tin người nộp thuế:
  http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
  https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx
 3. Tra cứu thông tin về hóa đơn

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

 1. Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mang:

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

 1. Nộp thuế điện tử

https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

 1. Nộp hồ sơ khai thuế của hộ, cá nhân kinh doanh

http://canhan.gdt.gov.vn

 1. Tra cứu bảo hiểm

 https://www.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx

 1. Tra cứu mã số thuế cá nhân

 https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Homepage.aspx

 1. Tra cứu tờ khai hải quan

 https://www.customs.gov.vn/default.aspx

 1. Tra cứu biểu thuế – phân loại – HS (Hải quan)

https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx

 1. Tra cứu nợ thuế (Hải quan):https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
 2. Tra cứu thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh

         http://gdt.gov.vn/wps/portal

 1. Tra cứu tình hình xử lý hồ sơ bảo hiểm xã hộihttps://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx
 2. Đăng ký giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội

  http://hanoi.vnpost.vn/

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn