Phần mềm Esigner chrome 1.0.8 cho trang thuế điện tử – thuedientu.gdt.gov.vn

08/01/2021

Để khắc phục lỗi không đăng nhập được trang thuedientu.gdt.gov.vn và lỗi không ký được tờ khai thuế, nộp thuế điện tử thì bạn hãy tải 2 file sau về để cài đặt và update lên trình duyệt Chrome.

  1. Bước 1: Tải File  Esigner 1.0.8 :  Để cài đặt vào máy tính (Tải File Tại Đây)
  2. Bước 2: Addon ESigner.Chrome.TCT để add vào tiện ích mở rộng trình duyệt Chrome (Tải folder Tại Đây)

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn