Phần mềm ký offline

27/09/2016

Tải ứng dụng ký offline: Tại đây

Hiện nay, Tổng cục thuế đã dừng hệ thống nhận tờ khai theo định dạng PDF, người nộp thuế chỉ có thể nộp hồ sơ thuế theo định dạng XML. Ứng dụng Sign Offline XML ra đời nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) ký Offline tờ khai thuế định dạng XML trong trường hợp không ký được tờ khai trực tiếp trên website nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc các cổng t-van khác do lỗi Java Plugin hoặc Internet Explorer. Sau khi ký Offline thành công, NNT có thể chuyển tờ khai qua máy tính khác để kịp thời nộp tờ khai đúng thời hạn.

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn