Rà soát 6 công việc quan trọng trong tháng 12

25/12/2018

    Thời điểm cuối năm là thời điểm khá là quan trọng đối với kế toán. Thời điểm này, kế toán cần phải rà soát, bổ sung và hoàn thiện các hóa đơn, chứng từ. Vậy cụ thể những công việc đó là gì? Mời các bạn theo dõi bài viết sau đây.

     

   1. Thông báo tình hình biến động lao động

      –  Theo khoản 2 điều 16 Thông tư 28/2018/TT-BTC thì trước ngày 03/12/2018, thông báo tình hình biến động về lao động của doanh nghiệp 

  2. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 11/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng 

     – Theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 11/2018 (nếu có) chậm nhất là ngày 20/12/2018

  3. Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng 

    – Căn cứ tại điểm a khoản 3 điều 10 và điểm a khoản 2 điều 11 thông tư 153/2013, thì chậm nhất đến ngày 20/11/2018 Doanh Nghiệp cần phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 11/2018

  4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

    – Căn cứ vào điều 27 Thông tư 39/2014 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 thì hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng han cuối là ngày 20/12/2018

  5. Đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng

    – Hạn cuối là ngày 31/12/2018

    – Căn cứ pháp lý: Khoản 1 điều 7 của quy trình kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn