Thủ tục thay đổi tên công ty

24/12/2018

  Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đổi tên doanh nghiệp của mình sang một tên khác. Sau đây, chúng tôi xin hướng dẫn các bạn thủ tục và các bước thay đổi tên công ty.

   

 

1.Nộp hồ  sơ tại phòng đăng ký kinh doanh  

   Hồ sơ bao gồm: 

    – Biên bản họp, quyết định (biên bản họp cần có đối với cong ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh..)

    – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phụ lục II -1 thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

    – Điều lệ công ty đã sửa đổi 

    – Chứng minh thư (photo) của người đi nộp hồ sơ 

    – Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ 

 

Lưu ý: Quyết định, Biên bản họp thành viên hoặc cổ đông cần nói rõ nội dung cần sửa đổi trong điều lệ Công ty

2.   Các bước thực hiện

  Những hồ sơ đã được chuẩn bị ở mục 1, bạn scan và lưu vào từng file riêng sau đó nộp trực tuyến theo các bước sau:

  Bước 1: Đăng nhập vào trang : http://dangkykinhdoanh.gov.vn, sau đó bạn tích vào “Đăng ký qua mạng” 

      Cửa sổ đăng nhập sẽ hiện ra như hình dưới: 

                     

   Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào các ô tương ứng và click vào “đăng nhập”. Click chọn “Đăng ký doanh nghiệp” để hiển thị ra cửa sổ rồi chọn phương thức nộp hồ sơ là “Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh”, click vào “Tiếp theo”

    Bước 3: Cửa sổ mới hiện ra như hình dưới. Chọn ” Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đơn vị trực thuộc” -> “Tiếp theo”

             

    Bước 4: Cửa sổ “Tìm kiếm doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc để tiến hành đăng ký thay đổi” hiển thị, các bạn nhập “Mã số doanh nghiệp” để tìm kiếm rồi chọn “Tiếp theo”.

                 

   Tích chọn vào “Thay đổi nội dung ĐKDN” và “thay đổi tên doanh nghiệp” để thao tác tiếp

                        

    Chọn các giấy tờ cần nộp qua mạng điện tử

        

Bạn chọn “Tiếp theo” để thực hiện/ Chọn “Bắt đầu” để tiếp tục. Cửa sổ khối dữ liệu cần điền hiển thị ra, các bạn nhập đầy đủ chính xác thông tin

      

Chú ý: Nếu các bạn điền thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, trang sẽ báo lỗi và để thao tác tiếp được thì các bạn cần bổ sung đầy đủ chính xác những thông tin cần thiết trên trước khi tiến hành nộp hồ. Nếu hồ sơ không chính xác mà trang không phát hiện ra, sau khi kiểm tra hồ sơ cán bộ phòng ĐKKD sẽ gửi trả lại hồ sơ yêu cầu sửa và như vật sẽ tốn khá nhiều thời gian. Chính vì thế, sau khi điền xong khối thông tin dữ liệu, trước khi ký để nộp cho phòng ĐKKD sở kế hoạch và đầu tư bạn cần kiểm tra lại và chắc chăn rằng thông tin đã khai báo là chính xác. 

     Hồ sơ sau khi được nộp qua mạng sẽ phải chờ Phòng đăng ký kinh doanh duyệt trong vòng 03 ngày làm việc hành chính. Sau khi hồ sơ được duyệt các bạn nộp hồ sơ bản cứng bao gồm đầy đủ giấy tờ đã nộp qua mạng. Cán bộ phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra lại bản cứng hồ sơ một lần nữa trước khi hồ sơ được chấp nhận. 

   Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp, các bạn  cần phải làm thêm một số công việc sau :

  • Thay đổi mẫu dấu: Cần làm lại dấu và thông báo sử dụng con dấu mới 
  • Thay đổi tên doanh nghiệp trên hóa đơn GTGT 
  • Làm thủ tục thay đổi tên công ty với ngân hàng 

Riêng đối với cơ quan thuế, hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ được tự động link sang bên cơ quan thuế, vì vậy doanh nghiệp không cần phải khai báo với cơ quan thuế. 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn