CÂP NHẬT CHỮ KÝ SỐ VỚI HẢI QUAN VNACCS

30/03/2023

Như bài trước mình đã hướng dẫn các bạn lấy chứng thư số ( cert) cũ để cập nhật hải quan, Và sau đây là hướng dẫn các bước cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS

Bước 1: Cài đặt và thiết lập Java

 • Tải Java 7u3 và trên máy tính phải có trình duyệt Internet Explorer. Trường hợp máy tính của bạn không có trình duyệt IE, bạn có thể sử dụng trình duyệt Chrome (Cài đặt thêm IE Tab)
 • Cấu hình Java: Mở “Control Panel” –> Chọn “Java”

 

Bước 2: Cập nhật chữ ký số với Hải Quan

 • Truy cập đến địa chỉ: http://customs.gov.vn, chọn “đăng ký chữ ký số”
 • Điền mã số thuế, số cmnd/ cccdmã capcha, sau đó ấn xem thông tin và chọn đăng ký
 • Truy cập đến địa chỉ: https://dknsd.customs.gov.vn, chọn “đăng nhập“, nhập đúng thông tin ” mã số thuế“, ” mật khẩu ” và chứng thư số đã đăng ký

Lưu ý: Trường hợp có xuất hiện cảnh báo (Java), bạn chọn I accept … –> Chọn Do not show… và chọn Run thì mới thực hiện được bước cập nhật chữ ký số.

 Bước 3:  Chọn Sửa thông tin đăng ký (II) –> Chọn Sửa thông tin chung và người sử dụng (OE2102)

Bước 4: Sửa thông tin chung và người sử dụng (OE2102) –> Chọn “Thông tin người khai hải quan

 • Thông tin người khai: Nhập họ tên không dấu, Số CMND, email, ngày hiệu lực (Ngày hiện tại).
 • Nhấn Đọc CKS để hệ thống lấy lên thông tin chứng thư số
 • Nhấn Ghi để hoàn tất bước cập nhật thông tin
 • Gửi thông tin đăng ký và cấp mật khẩu

Bước 5: Gửi thông tin đăng ký, chọn Tra cứu (IV) –> Chọn Tra cứu thông tin đăng ký (0E4001)

Khi hiện ra ” Tra cứu thông tin đăng ký”

 • Đánh dấu chọn vào 2 mục  Đăng ký mới và Sửa sau phê duyệt
 • Nhấn Tìm kiếm để tra cứu thông tin đăng ký của người khai hải quan
 • Hiển thị danh sách các bản ghi tra cứu
 • Nhấn Gửi để gửi bản ghi lên hệ thống hải quan

Khi nhấn Gửi, hệ thống xuất hiện giao diện ký và gửi thông tin:

 • Nhập thông tin gửi như: Người gửi và Email không dấu
 • Nhấn Ký chữ ký số
 • Nhấn Ghi để hoàn tất quá trình đăng ký chữ ký số

Bước 6: Cấp mật khẩu và sao chép thông số kết nối hải quan

Chọn Tra cứu (IV) –> Chọn Tra cứu kết quả đăng ký (0E4002)

 • Xuất hiện  Tra cứu kết quả đăng ký, tại Tab Thông tin người khai Hải quan:
 • Sao chép User ID &  Tab Máy tính
 • Sao chép Terminal ID & Terminal Access Key

Bước 7: Thay đổi mật khẩu kết nối hải quan

Chọn Đăng ký (I) –> Chọn Cấp mới password cho người sử dụng (User ID) (OE1006)

 • Nhập User ID và mật khẩu
 • Nhấn Cấp password mới  để cập nhật lại mật khẩu cho User ID

Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS. Mọi thắc mắc, giải đáp, cần hỗ trợ xin liên hệ đến số 02422 484 555 / 0845009222. 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn