CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TỪ CHỐI KHI NỘP HỒ SƠ SANG CƠ QUAN BHXH

27/03/2023

Khi nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH cũng sẽ có các trường hợp bị từ chối và bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách xử lý những lỗi đó:

  1. Trường hợp đăng ký, thay đổi thông tin, ngừng dịch vụ điện tử 
STT Mã lỗi Nội dung lỗi Nguyên nhân/Cách xử lý
1 SE003 Thông tin mã số thuế/mã đơn vị không chính xác Nguyên nhân: Mã số thuế đăng ký giao dịch điện tử không khớp với mã số thuế đã nhập trên phần mềm.

Bước 1: Kiểm tra lại thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử (kiểm tra xem mã số thuế dùng để đăng ký dịch vụ BHXH điện tử có 3 số phụ không)

Bước 2: Đăng ký lại hoặc thay đổi thông tin với thông tin chính xác

2 SE004 Mã cơ quan bảo hiểm không khớp với cơ quan bảo hiểm quản lý đơn vị Bước 1: Kiểm tra lại thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử, cơ quan BHXH quản lý đã đúng chưa, cong ty có nợ tiền BHXH trước đó không, …

Bước 2: Thực hiện đăng ký lại hoặc thay đổi thông tin với thông tin chính xác

3 SE005 Thông tin mã đơn vị không chính xác Bước 1: Kiểm tra lại thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử
Kiểm tra mã đơn vị (do BHXH cấp) có khớp với thông tin trên email thông báo chấp nhận phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXHBước 2: Đăng ký lại hoặc thay đổi thông tin với thông tin chính xác
4 SE999 Lỗi xử lý trên service BHXH Hệ thống tiếp nhận hồ sơ điện tử của BHXH Việt Nam đang bị gián đoạn.
5 CE009 Cấu trúc XML file hồ sơ chưa đúng với file Hồ sơ nộp sang cơ quan BHXH bị sai cấu trúc có thể do cơ quan BHXH mới nâng cấp và thay đổi cấu trúc hồ sơ.
6 CE010 Thông tin mã đơn vị/mã số thuế trên tờ khai và trên phiên kết nối GDĐT không trùng khớp nhau. Thông tin đơn vị trên hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH không khớp với thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ điện tử.
Cách 1: Đăng ký thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ rồi sau đó nộp lại hồ sơ điện tử.
Cách 2: Ngừng dịch vụ.Sau khi có email xác nhận ngừng thành công thì đăng ký lại với thông tin chính xác của đơn vị.
7 CE013 Thông tin MST trên chữ ký số của đơn vị không đúng với MST của đơn vị. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số để cập nhật thông tin chữ ký số
8 CE014 Thông tin chữ ký số của đơn vị không đúng với thông tin đã đăng ký. Khi đơn vị thay đổi chữ ký số do chuyển nhà cung cấp, gia hạn chữ ký số hay đổi USB Token khác, vui lòng đăng ký lại chữ ký số mới trước khi nộp hồ sơ.
9 CE015 Chữ ký đơn vị nằm trong danh sách thu hồi của nhà cung cấp chữ ký số. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số để cập nhật thông tin chữ ký số sẽ xử lý được tình trạng này.
10 CE022 Chữ ký đơn vị trên hồ sơ không đúng (nội dung ký bị thay đổi). Nguyên nhân 1: Khi ký hồ sơ chọn chữ ký số không phải chữ ký số đã đăng ký với cơ quan BHXH.

=> Cách xử lý: Nộp lại hồ sơ chọn đúng chữ ký số đã sử dụng để đăng ký dịch vụ BHXH điện tử

Nguyên nhân 2: Tệp đính kèm trên hồ sơ đã được ký số trước khi tải lên hồ sơ điện tử.

=> Cách xử lý: Nếu văn bản không buộc phải ký số trước thì chọn tệp đính kèm không có chữ ký số để tải lên hồ sơ rồi nộp lại.

11 CE024 Chữ ký đơn vị không hợp lệ (Check OCSP). Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số để cập nhật thông tin chữ ký số sẽ xử lý được tình trạng này.
12 CE999 Có lỗi trong quá trình xử lý hồ sơ. Hệ thống tiếp nhận hồ sơ điện tử của BHXH Việt Nam đang bị gián đoạn, thực hiện nộp lại hồ sơ sau khi có thông báo hệ thống đã khắc phục xong.
13 CE044 Đơn vị đã đăng ký giao dịch tại cổng thông tin BHXH Việt Nam. Cách 1: Đăng nhập cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và thực hiện ngưng giao dịch điện tử. Sau đó đăng ký lại dịch vụ điện tử.

Cách 2: Ngừng dịch vụ của nhà cung cấp khác và chờ email xác nhận đã ngừng thành công từ BHXH Việt Nam. Sau đó đăng ký lại dịch vụ điện tử

14 CE058 Thông tin MST trên chữ ký số của đơn vị chưa đúng với quy định của Thông tư 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/07/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ ngày 01/01/2022 Trường hợp này vui lòng liên hệ nhà cung cấp để nâng cấp chữ ký số theo chuẩn Thông tư 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/07/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

2. TRƯỜNG HỢP KHI NỘP HỒ SƠ ĐIỆN TỬ

STT Mã lỗi Nội dung lỗi Cách xử lý
1 CE007 Đơn vị đã đăng ký với I-VAN khác Đơn vị chưa ngừng dịch vụ IVAN của nhà cung cấp trước. Vui lòng thực hiện theo cáccách sau:
Cách 1:
1. Ngừng dịch vụ điện tử trên phần mềm của nhà cung cấp trước
2. Sau khi nhận được email xác nhận đã ngừng dịch vụ điện tử thành công thì thực hiện đăng ký lại dịch vụ điện tử
2 CE017 Chữ ký trên tờ khai không đúng (nội dung ký bị thay đổi) Nguyên nhân 1: Khi ký hồ sơ chọn chữ ký số không phải chữ ký số đã đăng ký với cơ quan BHXH.

=> Cách xử lý: Nộp lại hồ sơ chọn đúng chữ ký số đã sử dụng để đăng ký dịch vụ BHXH

Nguyên nhân 2: Tệp đính kèm trên hồ sơ đã được ký số trước khi tải lên hồ sơ điện tử.

=> Cách xử lý: Nếu văn bản không buộc phải ký số trước thì chọn tệp đính kèm không có chữ ký số để tải lên hồ sơ rồi nộp lại.

3 CE026 Sai mã thủ tục Nguyên nhân: Cơ quan BHXH chưa áp dụng hình thức điện tử cho thủ tục này

=> Cách xử lý: Nộp hồ sơ giấy lên cơ quan BHXH

4 CE030 Cấu trúc XML file tờ khai chưa đúng với file XSD Hồ sơ nộp sang cơ quan BHXH bị sai cấu trúc do cơ quan BHXH mới nâng cấp và thay đổi cấu trúc hồ sơ.
5 CE031 Mã tờ khai không có trong thủ tục này Hồ sơ nộp sang cơ quan BHXH bị sai mã tờ khai do cơ quan BHXH mới nâng cấp và thay đổi mã tờ khai..
6 CE049 Số lượng tờ khai ‘M05A-HSB’ không được vượt quá 1 Lỗi này xảy ra khi ký nộp hồ sơ 641a/642a. Nguyên nhân là do số lượng lao động trong hồ sơ đang lớn hơn 1.

=> Với trường hợp này chỉ chọn 01 lao động vào hồ sơ 641a/642a.

7 005 Hồ sơ bị từ chối Vui lòng xem phản hồi của cơ quan BHXH qua email

Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách xử lý những lỗi khi nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH. Mọi thắc mắc, giải đáp, cần hỗ trợ xin liên hệ đến số 02422 484 555 / 0845009222. 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn