MỨC PHẠT KHI KHÔNG ĐÓNG BHXH CHO NHÂN VIÊN

01/04/2023

 

Hiện nay vấn đề không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên đang xảy ra khá phổ biến ở các doanh nghiệp. Theo đó, quyền lợi của người lao động sẽ bị ảnh hưởng; vì vậy pháp luật nước ta cũng có những quy định cụ thể về mức phạt đối với trường hợp này

Các chế độ trong BHXH bắt buộc gồm:

 • Ốm đau
 • Thai sản
 • Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Hưu trí
 • Tử tuất

Đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc là người lao động gồm:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời gian, hoặc có xác định thời gian
 • Người lao động làm việc theo hợp động theo mùa vụ, theo một công việc nhất định từ 03 đến 12 tháng. Ngoài ra, trường hợp ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người đại diện theo pháp luật cho người lao động dưới 15 tuổi cũng được tính vào đối tượng bắt buộc.
 • Người làm việc có hợp đồng lao động từ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
 • Người quản lý của doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
 • Người lao động làm việc tại nước ngoài có hợp đồng lao động được quy định theo luật BHXH.
 • Đơn vị, tổ chức thuê, mướn lao động theo hợp đồng lao động.

Theo đó, những người làm việc tại công ty có hợp đồng lao động thời hạn từ 01 tháng trở lên, thì công ty phải có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc hàng tháng cho nhân viên theo quy định của Pháp luật.

Mức phạt khi không đóng BHXH cho nhân viên

Theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP, Khoản 5, Khoản 6, Điều 38 quy định về hành vi vi phạm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Mức phạt dành cho người sử dụng lao động không đóng BHXH cho người lao động là:

 • Mức phạt tiền sẽ từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản về vi phạm hành chính. Mức phạt không quá 75 triệu đối với hành vi không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Đối với hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN thì mức phạt từ 50 triệu đến 75 triệu trong trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy việc doanh nghiệp phải đóng BHXH cho nhân viên là điều bắt buộc cần làm. Nếu có các hành vi không đóng, hoặc trốn đóng sẽ có các mức độ xử phạt gắt gao khi bị phát hiện. Nếu doanh nghiệp vẫn cố tình thực hiện, cơ quan BHXH có thẩm quyền sẽ dùng các hình thức cưỡng chế.

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn