Lỗi thường gặp trên phần mềm BHXH VNPT khi báo tăng lao động

07/03/2018

1. Lỗi báo tăng theo QĐ595/BHXH trên phần mềm BHXH do người lao động chưa có thẻ BHXH trước đó

Theo quy định khi báo tăng mới áp dụng theo QĐ595/BHXH phải khai báo thêm thân nhân của người được cấp thẻ bảo hiểm xã hội việc này phục vụ cho việc giải quyết chế độ BHXH cho người được cấp thẻ.

click vào đầu dòng dấu (+) trên dòng khai báo cho người được khai báo BHXH để nhập thông tin thân nhân.

 

2. Lỗi nhập thiếu ngày bắt đầu, ngày kết thúc trên phần mềm BHXH VNPT

Theo phần mềm cũ khai báo BHXH điện tử không cần nhập ngày kết thúc của người được báo tăng. theo quyết định mới phần mềm cập nhật bắt buộc phải nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Doanh nghiệp nhập tương ứng thời gian báo tăng cho nhân viên ngày bắt đầu là kỳ khai báo và ngày kết thúc cùng kỳ khai báo.

3. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm các lỗi gặp phải của doanh nghiệp khi sử dụng theo quyết định mới 595 của BHXH

Hỗ trợ kỹ thuật 18001260 nhấn 2 lần nhánh 1 và 1 lần nhánh 9

Hỗ trợ đăng ký phần mềm: 0919 688 559

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn